Giới thiệu

LinkLand phát triển nhanh chóng, bền vững nhờ 3 giá trị cốt lõi

1. Giảm tối đa chi phí môi giới để khách hàng mua được sản phẩm và chủ nhà bán được sản phẩm thuận lợi nhất.

2. Tạo ra nguồn thu nhập thụ động cho chủ nhà từ sản phẩm mới mua.

3. Hợp tác cùng chủ nhà mới gia tăng giá trị sản phẩm bất động sản chính đáng.

LinkLand kinh doanh tập trung ở thị trường Đà Lạt và Nha Trang với điểm mạnh lớn là bán các dự án có tiềm năng sinh lời cao.